Farby proszkowe i QUALICOAT

MALOWANIE PROSZKOWE I ZNAK QUALICOAT

Farby proszkowe

Malowanie proszkowe stanowi zaawansowaną technikę nakładania dekoracyjnych i ochronnych powłok nawierzchniowych na wiele różnych rodzajów materiałów i wyrobów, stosowanych przez producentów, jak i użytkowników końcowych. Materiałem stosowanym w trakcie procesu technologicznego jest mieszanina drobno zmielonych cząsteczek pigmentów i żywicy, rozpylana na malowanej powierzchni. Cząsteczki farby, które są naładowane elektrostatycznie, osadzają się na uziemionym podłożu, a następnie w piecu polimeryzacyjnym stapiają się, tworząc gładką powłokę nawierzchniową.

W efekcie powstaje jednolita, trwała, wysokiej jakości powłoka o atrakcyjnym wyglądzie. Powlekanie farbami proszkowymi jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania powłok nawierzchniowych w Europie.

Od 30 lat farby proszkowe są preferowaną technologią uzyskiwania wyróżniających się, barwniejszych, bardziej trwałych i wytrzymałych powłok nawierzchniowych dla zastosowań architektonicznych, czego dowodem są tysiące budynków komercyjnych, obiektów przemysłowych, gmachów rządowych, budynków mieszkalnych, zabytków i budynków instytucjonalnych na całym świecie.

Dla potrzeb realizacji inwestycji wybiera się farby proszkowe ze względu na ich trwałość, odporność na zarysowania, zachowanie połysku, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na kredowanie, jak i na możliwość wyboru z nieograniczonej gamy kolorów, wersji wykończenia, zakresów połysku i tekstur. Ponadto malowanie proszkowe jest zabiegiem wykończeniowym przyjaznym dla środowiska i dlatego stanowi istotny etap projektów zrównoważonych bądź „zielonych” inwestycji budowlanych, wykorzystujących procesy nisko-emisyjne.

Zalety farb proszkowych

Trwałość

Podłoża pokryte lakierami proszkowymi przewyższają inne rodzaje powłok nawierzchniowych pod względem odporności na odpryskiwanie, zadrapania, płowienie i ścieranie. Oferta kolorów jest niemalże nieograniczona, a ich trwałość – niezwykle wysoka.

Oddziaływanie na środowisko naturalne

Składnikami ciekłych farb nawierzchniowych są rozpuszczalniki zawierające substancje zanieczyszczające, a lakiery proszkowe wprost przeciwnie – są wolne od rozpuszczalników. Ta zaleta eliminuje konieczność stosowania kosztownych urządzeń ograniczających zanieczyszczenia. Co więcej, nadmiar rozpylanej farby można ponownie wykorzystać, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów.

Opłacalność

Nieobecność rozpuszczalników i zredukowana ilość odpadu przekłada się na oszczędności kosztowe, ułatwiając firmom bardziej ekonomiczne dostosowanie się do obowiązujących przepisów.

QUALICOAT

Organizacja Qualicoat, nadająca znaki jakości o tej samej nazwie, stawia sobie za cel ochronę i promowanie jakości technologii lakierowania, malowania i powlekania aluminium oraz jego stopów w zakresie zastosowań architektonicznych. Ustalenie, czy dana powłoka spełnia wymagania klienta wymaga możliwości porównania zmierzonych parametrów z określonymi specyfikacjami technicznymi.

W imieniu klientów, którzy zlecają powlekanie swoich wyrobów, Qualicoat definiuje całościowe wymagania w zakresie jakości i monitoruje ich przestrzeganie w certyfikowanych zakładach na całym świecie. W rezultacie, nabywcy powlekanych materiałów aluminiowych otrzymują wyrób o klasie jakości premium, zachowujący swoją wartość przez długi czas. Firmy, które stosują powłoki nawierzchniowe zatwierdzone przez Qualicoat, mają prawo posługiwać się odpowiednim logo.

Istnieje szereg racji przemawiających za wyborem kryteriów Qualicoat i za stosowaniem wysokojakościowych wyrobów lakierowych do powlekania elementów i części produktów przemysłowych do zastosowań cywilnych lub wojskowych. Krótko mówiąc, Qualicoat definiuje i standaryzuje minimalne kryteria dla kluczowych etapów i czynników procesu aplikacji farb proszkowych, takich jak:

 • przygotowanie podłoża
 • sprzęt do nakładania farb
 • farba proszkowa
 • sterowanie procesem
 • testowanie

W ramach swojej misji Qualicoat opracowuje i udostępnia reguły najlepszej praktyki, które przyczyniają się do konsekwentnie wysokiej jakości powlekanych powierzchni aluminiowych. Aby utrzymać ten stan rzeczy, Qualicoat realizuje działania w zakresie:System certyfikacji Qualicoat, który funkcjonuje już od ponad 20 lat, uznawany jest za symbol jakości o charakterze międzynarodowym, mający istotne znaczenie dla producentów i importerów farb proszkowych. W Europie znak Qualicoat pierwszy raz nadano w roku 1986. Od tego czasu certyfikaty tego systemu obecne są w 39 krajach. W siedzibie Qualicoat w Zurychu, specjalny organ zarządzający sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu w skali międzynarodowej, dysponując wyłącznymi uprawnieniami do przyznawania licencji Qualicoat na całym świecie.

W ramach swojej misji Qualicoat opracowuje i udostępnia reguły najlepszej praktyki, które przyczyniają się do konsekwentnie wysokiej jakości powlekanych powierzchni aluminiowych. Aby utrzymać ten stan rzeczy, Qualicoat realizuje działania w zakresie:

 • wprowadzania specyfikacji dla procesów, wyrobów i badań
 • dalszego rozwoju i udoskonalania takich specyfikacji
 • przyznawania licencji zakładom lakierniczym starającym się o certyfikaty Qualicoat
 • badania i atestowania produktów chemicznych i wyrobów lakierowych
 • monitorowania właściwego zastosowania specyfikacji w zakładach, którym przyznano licencje

Qualicoat zapewnia nabywcom lakierowanego aluminium pewność, że otrzymują wyrób o klasie jakości premium, zachowujący swoją wartość przez długi czas i gwarantujący konsekwentny poziom jakości.

Qualicoat otwiera Państwu drogę do współpracy z firmami zajmującymi się obróbką wykończeniową, stosującymi zatwierdzone procesy technologiczne i urządzenia, poddawanymi losowym kontrolom niezależnych audytorów, co gwarantuje utrzymanie jakości.

W razie korzystania z farb proszkowych posiadających aprobatę Qualicoat, stosowanie się do kryteriów Qualicoat przyczyni się do uniknięcia zniszczeń materiału na budowie czy inwestycji, dodając jednocześnie wartości produktom budowlanym.
Qualicoat jest uznanym standardem najlepszych praktyk dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykonują obowiązki specyfikatora, wliczając w to:

 • Architektów
 • Producentów okien aluminiowych
 • Specjalistów ds. konstrukcji aluminiowych
 • Monterów wyposażenia aluminiowego
 • Wykonawców domów
 • Projektantów budowlanych
 • Kierowników budów
 • Urbanistów

 

Skontaktuj się z nami

ul. Urzędowa 16
32-332 Bukowno

Tel. (+ 48) 32 642 38 34
Fax (+ 48) 32 622 94 55
e-mail: biuro@ccpolska.eu

NIP: 644 135 82 02
REGON: 120914320


Administratorem Danych Osobowych jest CC Polska Biuro Handlowe - Krzysztof Stanek, z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Bukownie (ul. Urzędowa 16, 32-332 Bukowno), NIP: 6441358202, REGON: 120914320.